Slovensko srbsko kulturno humanitarno društvo SREČANJE / Srpsko slovenačko kulturno humanitarno društvo SRETENJE

Matični broj: 4014707 / Poreski broj: 12630462 /  Br: računa: SI 56 0600 0036 3303 905

 

TRAGOVI - Zvanično glasilo srpske dijaspore za informisanje Srba u Sloveniji i regionu kroz interkulturalni dijalog i kritičku slobodnu reč.

Write comment (0 Comments)