Затечени смо вешћу да нас је десетог маја 2024. године прерано напустио наш друг Златомир Гајић из Љубљане, аутор књиге „Деца намају два живота“.

Gospodar Kokanović

Na adresu elektronskog časopisa Tragovi-Sledi, koji je registrovan pre jedanaest godina u Ministarstvu kulture Slovenije, prethodnih dana, 22. novembra, stiglo je neobično pismo.    
   Neobično u toj meri, što je stiglo od pošiljaoca – čoveka koji je ipak prikupio dovoljno hrabrosti da se predstavi lažnim imenom kao Goran Petrović, sa mestom boravka u Trzinu.